fbpx

POMOC TECHNICZNA

E-MAIL: kontakt.creep@gmail.com

FACEBOOK STRONA

Regulamin Miss Wiosna 2018

Autor Artur Węgrzynowski / poniedziałek, 16 kwietnia 2018 / OPUBLIKOWANE W Archiwa, Losowe posty

REGULAMIN

KONKURS MISS WIOSNA 2018

Stróże, Święto Wiosny, 28.04.2018r.

  1. Postanowienia ogólne

Konkurs będzie obejmował wybory :

MAŁA MISS WIOSNA w przedziale wiekowym (do 14 roku życia)

MISS WIOSNA (powyżej 14 roku życia)

 

  1. Zasady organizacyjne konkursu

Konkurs Miss Wiosna ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu kandydatek, w odpowiedniej kategorii wiekowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów i wyróżnień np. Miss Publiczności.

 

  1. Przebieg konkursu

Udział w konkursie wezmą kandydatki, które potwierdzą swoje zgłoszenie drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie zgłoszenia na adres mailowy zazstroze@gmail.com lub tradycyjną (list lub osobiście w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stróżach, Stróże 622 B).

Rejestracja uczestniczek prowadzona będzie przez Organizatora do dnia 28.04.2018r., do godziny 13:15

Zgłaszająca zobowiązana jest podać dane wg. Załączonej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu (w przypadku kandydatek do 16 roku życia wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

Przystąpić do konkursu mogą kandydatki przebrane za Wiosnę (sposób interpretacji tematu dowolny).

 

  1. Kryteria konkursu

O wynikach konkursu decyduje Jury wg 2 kryteriów:

– pomysłowość wykonania przebrania

– ilość włożonej pracy w wykonanie przebrania

*Dyskwalifikacja uczestniczki w przypadku:

– ponownego wykorzystania przebrania (tego samego) przez kolejne uczestniczki

– przyjścia na konkurs bez przebrania po uprzednim zgłoszeniu się do udziału w konkursie

– nie stawienia się na konkurs dnia 28.04.2018r.

  1. Finał Konkursu

Finał konkursu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora dnia 28.04.2018r., około godziny 14:15. Pierwsza część będzie poświęcona zaprezentowaniu się przez każdą z kandydatek (prezentacja stroju) przed Jury oraz publicznością.

Około godziny 15:15 odbędzie się prezentacja finalistek konkursu, nadanie tytułów i wręczenie nagród:

  1. a) I Mała Miss Wiosna,

II Mała Vice-Miss Wiosna,

III Druga Mała Vice Miss Wiosna,

  1. b) I Miss Wiosna,

II Vice Miss Wiosna,

III Duża Vice Miss Wiosna.

REGULAMIN_MISS_WIOSNA

MISS_WIOSNY_KARTA_ZGLOSZENIOWA

GÓRA

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/users/serceinnym/public_html/zaz.pl/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94