fbpx

POMOC TECHNICZNA

E-MAIL: kontakt.creep@gmail.com

FACEBOOK STRONA

Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności Nr 3/ZAZ/2013)

2013-04-22

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprasza do złożenia oferty na"Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stróżach" w ramach realizacji projektu "ZAZnaj pracy” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się  TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności Nr 2/ZAZ/2013)

2013-04-10

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprasza do złożenia oferty na"Dostosowanie otoczenia budynku dla potrzeb tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stróżach" w ramach realizacji projektu "ZAZnaj pracy” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności Nr 1/ZAZ/2013)

2013-04-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zapytanie ofertowe zgodnie z zasada konkurencyjności Nr 1/ZAZ/2013). Wyniki TUTAJ

Zapytanie ofertowe nr 1/ZAZ/2013

2013-03-18

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie monitoringu w projekcie "ZAZnaj pracy”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się  TUTAJ

GÓRA

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/users/serceinnym/public_html/zaz.pl/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94