Co nieco o Ranczu Przyjaciół Przyrody

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Zakład jest jednostką organizacyjną  działającą w ramach struktur organizacyjnych Fundacji.

Zakład przyczynia się do realizacji celów statutowych fundacji.

Statut Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - STATUT_FPON

Misja Fundacji: Nieść pomoc
Strona www Fundacji: www.fpon.org
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZAZ STRÓŻE

Zgodnie z Art. 29, pkt 1, ustęp 2) Ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wszelkie dochody z działalności ZAZ Stróże przeznaczone są na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Statut ZAZ Stróże: Statut_ZAZ_Stróże

Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności: ZAZ_Regulamin_ZFA

Ranczo Przyjaciół Przyrody tworzą pracownicy pracowni hodowlanej Zakładu Aktywności Zawodowej w Stróżach. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2013r. kiedy to Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym pozyskała środki pochodzące z Funduszy Europejskich (POKL, Działanie 7. 2. 1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Zespół składa się z ośmiu osób- siedem osób z niepełnosprawnością oraz instruktor zawodu- opiekun.

Poprzez dwuletnią pracę na Stadninie Koni w Stróżach zespół nabył wiedzę i szereg umiejętności z zakresu hodowli zwierząt (koni, kur, bażantów, psów, kóz, kotów), a od roku z powodzeniem zajmuje się organizacją wycieczek szkolnych i przedszkolnych oraz urządzaniem imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych (urodziny, ogniska, kuligi itp.). Pracownicy to osoby chętne do działania, pełne zaangażowania i bardzo zmotywowane do pracy.

Zawsze uśmiechnięci zarażają dobrą energią wszystkich odwiedzających Ranczo Przyjaciół Przyrody. Zasadą, w myśl której działa Ranczo jest : Poprzez zabawę w plenerze oraz bliski kontakt z naturą dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i odkrywają niesamowity świat przyrody w ciekawy i przystępny sposób.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy wiele atrakcji, które staraliśmy się dostosować do wieku dzieci oraz ich predyspozycji i potrzeb. Wiemy, że każde dziecko jest inne i w związku z tym potrzebuje właściwych sobie wrażeń.  Liczymy, że czas spędzony na Ranczu Przyjaciół Przyrody będzie czasem doświadczania miłych wrażeń, zarówno dla dzieci, jak ich opiekunów.