fbpx

POMOC TECHNICZNA

E-MAIL: kontakt.creep@gmail.com

FACEBOOK STRONA

CZYM JESTEŚMY I CO ROBIMY

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Organizator ZAZ Stróże.

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Zakład jest jednostką organizacyjną  działającą w ramach struktur organizacyjnych Fundacji. Zakład przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji.

Statut Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - STATUT_FPON

Misja Fundacji: Nieść pomoc

Strona www Fundacji: www.fpon.org

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZAZ STRÓŻE

Zgodnie z Art. 29, pkt 1, ustęp 2) Ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wszelkie dochody z działalności ZAZ Stróże przeznaczone są na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Statut ZAZ Stróże: Statut_ZAZ_Stróże

Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności: ZAZ_Regulamin_ZFA

Krótka historia powstania - Projekt ZAZnaj pracy Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pozyskała środki pochodzące z funduszy europejskich (POKL, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) i utworzyła w Stróżach Zakład Aktywności Zawodowej (w skrócie ZAZ). Projekt „ZAZnaj pracy” realizowany był od kwietnia 2013 roku do lutego 2015r. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zamieszkujących obszar powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. Obecnie ZAZ został wpisany w krajowy rejestr ZAZ- ów i funkcjonuje jako przedsiębiorstwo. Zakład zatrudnia trzydzieści dwie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, dla których ZAZ stał się kolejnym krokiem w wychodzeniu na otwarty rynek pracy. Zatrudnieni pracują w czterech pracowniach: hodowlanej, marketingowej, ogrodniczej i pralni. W każdej pracowni dodatkowo zatrudniony jest trener- opiekun. Na bazie doświadczenia prężnie zdobywanego przez 20 miesięcy pracownicy nabyli szereg umiejętności, które obecnie umożliwiają wyjście do zewnętrznego klienta. Każda z pracowni ZAZ- u znalazła pomysł na rozwój i przygotowała własną ofertę.

Ranczo Przyjaciół Przyrody organizuje wycieczki szkolne w stadninie koni w Stróżach. Pracownicy działają w myśl zasady, że poprzez zabawę i bliski kontakt z naturą dzieci rozwijają swoja wyobraźnię i odkrywają niesamowity świat przyrody w ciekawy i przystępny sposób. Ranczo to miejsce, gdzie każdy może z powodzeniem wypocząć na świeżym powietrzu, obejrzeć m.in. konie, kozy, kury, bażanty. W ofercie znajduje się również propozycja przejażdżki konno.
Pracownia marketingowa oferuje usługi z zakresu grafiki komputerowej (projektowanie stron internetowych, plakatów, ulotek, itp.) oraz pisania wniosków projektowych (dla organizacji pozarządowych, rolników, mikroprzedsiębiorców, itp.)

Zielone Pogotowie to dynamicznie rozwijający się zespół, który tworzą ludzie wyszkoleni do pracy w ogrodzie. ZAZ prowadzi szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, gdzie zakupić można sadzonki roślin ozdobnych m.in. pięciornik, irga, jałowiec, berberys, tawuła, tuja czy jodła. Zielone Pogotowie posiada zaplecze techniczne, które umożliwia fachowe wykonywanie prac ogrodniczych (np. przycinanie i formowanie drzew i krzewów ozdobnych, usługi glebogryzarką itp.), a także pielęgnację zieleni użytkowej czy nasadzanie. Dodatkowo pracownia prowadzi pasiekę pszczelarską, a w sezonie zimowym tworzą piękne rękodzieło.

Pralnia Frania oferuje usługi z zakresu prania mechanicznego, maglowania, przeróbek krawieckich itp. W ofercie znajduje się również możliwość dowozu i przywozu prania do klienta.

Dzięki inwestycjom takim jak ta w Stróżach osoby niepełnosprawne mają szansę na rozwój zawodowy oraz społeczny, wzrasta ich samoocena oraz motywacja do poprawy sytuacji społeczno- zawodowej. Pracownicy zdobywają nowe oraz poszerzają posiadane kwalifikacje i kompetencje.

 

GÓRA

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/users/serceinnym/public_html/zaz.pl/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94